VALT JOBB

Enhetschef järnväg Kristianstad


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som enhetschef järnväg i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Vi söker dig som vill leda vår järnvägsenhet och vara med och utveckla en modern och innovativ underhållsverksamhet. Som chef för enheten ansvarar du för det dagliga underhållet på enhetens järnvägar så att trafikering kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet. Som enhetschef är din huvuduppgift att leda, samordna och utveckla enheten. Du har ett personal-, budget- och resultatansvar för enheten och ansvarar för att din verksamhet når de mål som ställs på din enhet. Idag omsätter verksamheten omkring 1 miljard kronor. Din uppgift som enhetschef är att stötta och följa upp projektledarnas leveranser. Enheten består av ca 15 medarbetare placerade i Kristianstad, Malmö och Jönköping. Du ingår i underhållsdistrikt Syds ledningsgrupp där du förväntas delta aktivt för att bidra till avdelningens totala utveckling och leverans.

Utifrån uppsatta leveranskvaliteter/mål/uppdrag lägger du och dina medarbetare grunden för professionell styrning av våra leverantörer och att vi verkar som professionella beställare. En utmaning för enheten kommer bli att möta morgondagens behov från omvärlden. Du ansvar för att säkerställa att enheten arbetar enligt fastställda arbetssätt och rutiner men även bidra till att utveckla och förbättra dessa, klarlägga ansvarsförhållanden, bedöma kompetensbehov, definiera samarbetsrelationer och gränssnitt gentemot andra delar av Underhåll, Trafikverket och marknadsaktörer i övrigt. Rollen innebär många externa kontakter med såväl samarbetspartners, olika samhällsaktörer som allmänhet och dessa måste kunna hanteras på ett professionellt sätt utifrån Trafikverkets värderingar.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom teknik eller för tjänsten inom relevant område, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har tidigare erfarenhet från chefsroller med personalansvar. Alternativt har du flerårig erfarenhet av ledarskap i annan form, ex som projektledare där dina egenskaper och potential som en bra ledare bedömts som goda
  • har erfarenhet från järnvägs- eller infrastrukturbranschen
  • har svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet som beställare av entreprenadverksamhet
  • har erfarenhet av beställarrollen ifrån statlig och kommunal verksamhet
  • har erfarenhet av att följa upp projektledare i rollen som sponsor
  • har erfarenhet av att medverka i media

För att lyckas i rollen som enhetschef järnväg är du en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Vidare har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa samt skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde. 

Intervjuer för tjänsten kommer hållas 25 mars i Kristianstad. 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp