Tommy Hedlund, Auktoriserad elinstallatör, Infranord

Vad gör du som Auktoriserad elinstallatör, Tommy?

Tommy Hedlund, Auktoriserad elinstallatör, Infranord

− Det är ett varierat jobb. Jag gör kalkyler, utbildar i elsäkerhet både intern och externt, ser till att vi följer regler och svarar på eltekniska frågor från kollegor. Bland annat, säger Tommy Hedlund som är Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad på Infranord i Ånge.

Hur ser en typisk dag ut?
En typisk dag är massor av olika uppgifter allt från delta i kalkylarbeten till entreprenader. Det kan vara att se till att vårt elsäkerhetsarbete på Infranord följer dom regler och krav som ställs på oss, ordna nya elabonnenmag till våra kunder eller svara på eltekniska och elsäkerhetsfrågor från kollegor.

Jag är även lärare och håller interna utbildning och fortbildningar inom elsäkerhet, ibland även externt till exempel för räddningstjänsten där jag utbildar om elsäkerhet på järnvägen vid olyckor.

Ibland åker jag också ut på felavhjälpning vid elfel på våra kunders elanläggningar inom järnvägen. Att samla in fakta till utredningar efter olyckor och tillbud inom elområdet är också en av mina arbetsuppgifter.

Varför valde du järnvägen?
Det var mest en slump, jag jobbade som elektriker på annan ort och när vi fick barn så blev det för mycket resande och sökte ett jobb på hemorten. Då blev det Infranord.

Hur har din resa inom ditt järnvägsjobb varit?
Jag startade som kraftförsörjningstekniker 2004, blev sedan eltekniker och även lagbas. Resan fortsatte sen som arbetsledare några år innan jag utbildade mig till Auktoriserad Installatör och har jobbat med det sen 2017.

Alla möjliga och till synes omöjliga uppdrag som dyker upp när man minst anar det.

Vad är det bästa med jobbet?
Alla möjliga och till synes omöjliga uppdrag som dyker upp när man minst anar det.

Vilken är den vanligaste frågan du får när du säger att du jobbar inom järnvägen?
Många frågor handlar om avregleringen av underhållet på järnvägen och för- och nackdelar med det, en del har många tekniska funderingar om järnvägsanläggningars uppbyggnad.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att jobba inom järnvägen?
Det är ett jobb där det finns möjligheter att utveckla sig och gå åt alla möjliga håll för den som vill. Just nu är det stora pensionsavgångar på väg så det behövs personer in i branschen. Det är ett varierande jobb. Den ena dagen är inte den andra lik.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp