Pietro Nilsson Toracca, arbetsledare, Infranord

Vad är det bästa med att vara arbetsledare, Pietro?

Pietro Nilsson Toracca, arbetsledare, Infranord

− Att jobba med frihet under ansvar. Jag har bra arbetskamrater, bra lön och goda arbetsvillkor, säger Pietro Nilsson Toracca, arbetsledare på Infranord i Stockholm.

Vad jobbar du som?
Arbetsledare på El i Sundbyberg, Stockholm på Infranord.

Hur ser en typisk dag ut?
Möten, planering inför jobb tillsammans med teknikerna.

Varför valde du järnvägen?
Det var en ren slump faktiskt!

Hur har din resa inom ditt järnvägsjobb varit?
Fantastiskt bra! Det är frihet under ansvar med bra arbetskamrater, bra lön och goda arbetsvillkor med bra avtal.

Vilken är den vanligaste frågan du får när du säger att du jobbar inom järnvägen?
Om det inte är farligt.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att jobba inom järnvägen?
Det är ett bra arbete med variation och goda utvecklingsmöjligheter. Det går både att utvecklas i sin roll och byta befattning och till exempel bli chef. 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp