Kristina Karlsson, uppdragsledare trafikstyrning på Sweco Rail

Hur påverkar digitaliseringen trafiken?

− Det som nu händer är en digitalisering av signaldata som kommer att jourhållas löpande. Fördelen med det här är ju att oavsett vilken tågledningscentral man sitter på kan man fjärrstyra tåg från hela Sverige.

I filmen får du veta mer om vad Kristina arbetar med:

 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp