Kristin Eklöf, Data Scientist, Atkins

Vad är det bästa med ditt jobb, Kristin?

När man arbetar med järnvägar och tåg handlar det om väldigt stora investeringar av offentliga medel. Vi drivs av att effektivisera branschen och lösa problem som spelar roll för människor. Det är det bästa med mitt jobb, säger Kristin Eklöf som är Data Scientist på Atkins.

Vad gör du med all data som du samlar in?

Det handlar inte om att vi ska ”fix what isn’t broken” för tågen har ju faktiskt rullat länge utan artificiell intelligens och maskininlärning. Men vi vill genom vår spetskunskap förbättra systemen och göra dem smidigare.

Det är mer kostnadseffektivt att göra underhåll innan någonting händer med exempelvis en järnvägsräls. Jag jobbar med att hjälpa branschen att skapa verktyg och algoritmer för att optimera underhållet utifrån all tillgänglig information.

Järnvägen funnits i flera hundra år, medan artificiell intelligens och datadrivet beslutsfattande fortfarande är i sin linda. Men det finns stora mängder data att hämta från fordonen.

Varför valde du järnvägen?

Det är en bransch under kraftig tillväxt som bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle. Jag vill vara med och förbättra kvaliteten på kollektiv- och tågtrafik.

Hur har din resa inom järnvägen varit?

Jag började min resa med att disputera inom prediktivt underhåll applicerat på väg- och järnväg. Som nyanställd på Atkins fick jag lära mig mer i detalj om hur järnvägssektorn fungerar. Jag har även jobbat i projekt mot England och fått inblick i deras järnvägsinfrastruktur.

Hur ser en typisk dag ut?

Ganska stor del av min arbetsdag går åt till programmering och databearbetning. Men jobbet är mer socialt än vad man kanske kan tro. För att kunna skapa modeller som löser rätt problem på rätt sätt måste jag ha mycket kommunikation med kollegor både inom och utanför Atkins, alla med sin unika profil och spetskompetens. Tack vare det lär jag mig nya saker nästan varje dag.

Vilken är den vanligaste frågan när du säger att du jobbar inom järnvägen?

Varför går inte tågen i tid? Mycket av det jag jobbar med syftar ju dock till att minska problem i tågrafiken, som i slutändan ger resenären en bättre upplevelse.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att jobba här?

Ta del av dina kollegors kunskaper! Jag har på jobbet fått lära mig alltifrån hur man planerar stora infrastrukturprojekt till hur man kör tåg i obefintlig sikt innan dagens avancerade signalsystem eller mobiltelefoni fanns. Det är väldigt roligt att jobba på ett företag med så mycket olika kompetenser.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp