John Häll, BIM-strateg på Sweco Rail

Vad tycker du är mest spännande i arbetet som BIM-strateg?

− Att tillsammans med BIM-projektörerna titta på hur ska vi jobba med modellerna och hur ska vi använda dem i våra järnvägsuppdrag.

Starta filmen och lär dig mer om vad en BIM-strateg gör.

 

 

 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp