Erica Kronhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör Green Cargo

Vad tänkte du när du fick jobb inom järnvägen, Erica?

– När jag började i järnvägsbranschen 2002 hade jag nog en bild av att det skulle vara väldigt konservativt och inte så framåtlutat, men det motbevisades väldigt snabbt. Vi är i en framtidsbransch, tåget har alltid varit en viktig del i alla samhällen. I alla hållbara samhällen.

Vad gör du som hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Green Cargo?

– Jag och min stab är ansvariga för Green Cargos interna och externa kommunikation inklusive varumärket. Vi har också ansvar för Green Cargos kvalitets- och miljöarbete, och vi håller även ihop hållbarhetsarbetet i stort.

Hur ser en typisk dag ut?

– Det finns egentligen inga typiska dagar. Jag försöker vara en närvarande ledare som är tillgänglig för allehanda avstämningar. Självklart blir det också en hel del vanliga möten med medarbetare, kollegor i Green Cargos ledningsgrupp och i olika styrgrupper. Jag började min tjänst på Green Cargo 1 juni 2019 så under hösten tänker jag vara ute så mycket som möjligt i verksamheten för att träffa nya, men också ”nygamla”, kollegor. Jag jobbade på Green Cargo 2002 till 2009. Det är speciellt att komma tillbaka till ett företag 10 år senare – det är mycket som är nytt men det är också mycket som jag känner igen. Jag vill också följa med våra säljare ut och träffa våra kunder för att på så sätt själv få ris och ros under skinnet – vad är det våra kunder tycker att vi gör bra och på vilka områden förväntar de sig mer av oss som leverantör av hållbara logistiktjänster.

Varför valde du järnvägen?
– Det finns flera anledningar. En är att det är roligt att arbeta med något som är viktigt på riktigt. Järnvägen knyter ihop Sverige och är helt central för vår exportindustri. Det finns ett större värde av Green Cargos tjänster. Ett samhällsvärde.

Vad är det bästa med jobbet?
– Att få jobba med något som är meningsfullt. Om Sverige ska kunna nå klimatmålen måste mer gods transporteras på järnväg. Det är den i särklass lägst hängande frukten om man vill skapa en förändring här och nu. Hos oss på Green Cargo har vi inte en separat hållbarhetsstrategi utan en hållbar affärsstrategi. Hållbarhet är en integrerad och självklar del i hur vi styr och leder bolaget.

Om man går loss på den delen, att jobba med något som är viktigt på riktigt, så är järnvägen där man ska vara.

Hur har din resa inom järnvägen sett ut?

– Jag pluggade juristlinjen i Stockholm, och läste mina specialkurser inom miljörätt. På så sätt kom jag in på hållbarhet och fick mitt första jobb inom järnvägen på Green Cargo som miljöjurist 2002. Sedan började jag jobba bredare med miljö och kvalitet, och blev så småningom hållbarhetschef. Efter Green Cargo arbetade jag i samma roll drygt fyra år på PostNord och därefter som hållbarhetschef och del av SJ:s koncernledning i sex år. Nu är jag tillbaka på Green Cargo sedan 1 juni 2019.

Vilken är den vanligaste frågan när du säger att du jobbar inom järnvägen?

– Den absolut viktigaste frågan handlar om punktlighet och tillförlitlighet. Det är egentligen densamma oavsett om man jobbar med persontrafik eller godstrafik. Flertalet operatörer, både inom persontrafiken och godstrafiken, har ett eget, gediget internt punktlighetsarbete men är också djupt involverade i det branschgemensamma arbetet TTT, Tillsammans för tåg i tid.  Att nå 95 procents punktlighet i järnvägssystemet kräver att alla drar sitt strå till stacken, både beslutsfattande politiker, tågoperatörer och Trafikverket som infrastrukturägare.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att jobba här?

– Jag skulle verkligen rekommendera det. Det är en viktig bransch för ett land, för ett hållbart Sverige. Om man går loss på den delen, att jobba med något som är viktigt på riktigt, så är järnvägen där man ska vara.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp