Bli en av oss!

Hur är det att arbeta inom järnvägen?

Bli en del av järnvägsbranschen liksom Erik som är lokförare, Gustaf och Martin som är projektingenjörer samt Cajsa som studerar till järnvägsingenjör. Här berättar de varför de gillar sina jobb.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp