Signaltekniker

Signaltekniker

Signalteknikern ser till att det finns fungerande signalsystem som kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på signalteknikern. Arbetsuppgifterna kräver att man är en uppmärksam och noggrann problemlösare. Efter utbildning på gymnasieskolans el- och energiprogram krävs en grundläggande eftergymnasial utbildning inom järnvägsspecifik signalteknik.

Arbetsuppgifter

Underhåll och akut felavhjälpning av järnvägens signalsystem, det innebär bland annat revisioner av växlar och ställverk samt service på vägskyddsanläggningar.

Arbetstid

Man arbetar ofta natt och beredskap förekommer.

Utbildning

Yrkeshögskoleutbildning (YH) med inriktning järnvägstekniker. Förkunskapskrav till yrkeshögskoleutbildningen är gymnasiets el- och energiprogram (eller motsvarande) Inriktning järnvägsteknik el, signal är att föredra.


Läs om fler yrken