Lok-/Tågförare

Lokförare finns hos Sveriges alla tågoperatörer, men också hos järnvägsentreprenörerna. Lokförare kan köra lokal- och regionaltågstrafik, men också tunga godståg på långa sträckor. En lokförare måste ta många beslut under färd och har ansvar för passagerare eller gods.

Arbetsuppgifter

Som lokförare är din arbetsuppgift att köra tåget tryggt och säkert, att ge service inom godstransporter och persontrafik.

Utbildning

Lokföraren utbildas inom yrkeshögskolan. Utbildningarna brukar ligga på 1–1,5 år och innehåller en stor del praktik. Utbildningen är eftergymnasial och arrangörer är till exempel Järnvägsskolan och TCC.

Krav

En lokförare får inte ha något funktionshinder som äventyrar trafiksäkerheten, och måste innan antagning till utbildningen genomgå en särskild yrkespsykologisk undersökning.

Som lokförare är det är viktigt att du trivs med kundkontakter. Du behöver kunna fatta snabba beslut och agera korrekt i oväntade situationer

Det finns för närvarande inte några krav på tekniska förkunskaper om olika fordon, men det ingår en del teknik i yrket som mekanik, pneumatik, hydraulik och elektricitet.

Du behöver vara självständig, stresstålig, noggrann och ha god simultankapacitet samt ha en hög säkerhetsmedvetenhet och vara kunnig om trafikföreskrifter.


Läs om fler yrken