Eltekniker

En eltekniker/kontaktledningsmontör har samma grundutbildning som en elektriker, men järnvägen har ett eget elsystem och för att arbeta med detta krävs specialkunskaper. Efter gymnasieskolans el-och energiprogram krävs påbyggnadsutbildning inom yrkeshögskolan. Om man arbetar med järnvägens kontaktledningar sker jobbet på hög höjd från arbetsplattformar på spårgående järnvägsfordon. Många eltekniker/kontaktledningsmontörer inom järnväg har därför särskild kompetens för att få köra dessa arbetståg som tar dem ut till arbetsstället.

Arbetsuppgifter

Underhålla och felavhjälpa järnvägens kontaktledningssystem och växelvärmesystem samt övrig el längs med rälsen samt ny sträckning av kontaktledning med mera.

Arbetstid

Man arbetar ofta natt och beredskap förekommer.

Utbildning

Yrkeshögskoleutbildning (YH) med inriktning järnvägstekniker. Förkunskapskrav till yrkeshögskoleutbildningen är gymnasiets el- och energiprogram (eller motsvarande) Inriktning järnvägsteknik el, signal är att föredra.


Läs om fler yrken