Bantekniker

Bantekniker

Växelbyten, räls och slipersbyten och snö- och vegetationsröjning ingår i banteknikerns arbetsuppgifter. Man kan också vidareutbilda sig till andra järnvägsyrken såsom växelbyggare, spårsvetsare eller besiktningsman.

Arbetsuppgifter

Underhåll och akut felavhjälpning av spåranläggningen, räls samt nybyggnation.

Växelbyten, slipersbyten, makadam, snöröjning med mera. Som bantekniker kan du också arbeta som besiktningsman av anläggningen

Arbetstid

Man arbetar ofta natt och beredskap förekommer

Utbildning

Gymnasieutbildning, bygg och anläggning, inriktning banteknik eller motsvarande. Eller kvalificerad yrkesutbildning till järnvägstekniker


Läs om fler yrken