Praktiska yrken

På fältet och i den dagliga verksamheten i och bredvid spåren finns många typer av praktiska yrken. Dessa personer säkerställer att vi förflyttar gods och resenärer genom Sverige säkert, effektivt och på ett sätt som är hållbart för miljön.

Här hittar du de vanligaste praktiska yrkena inom järnvägsbranschen:

Bantekniker»
Eltekniker»
Lok-/tågförare»
Maskinförare»
Signaltekniker»
Spårsvetsare»
Teletekniker»
Tågtekniker»
Växlare»