Underhållsingenjör

Arbetsuppgifter

En underhållsingenjör arbetar med tillstånds- och kostnadsanalyser samt att ta fram tekniska riktlinjer och underhålls/utbytesplaner för järnvägsanläggningen. Underhållsingenjören är också ett tekniskt stöd inom el, signal, ban eller tele till stråkansvariga och till de som kör och leder tågtrafiken.

Utbildning

Akademisk utbildning inom teknikområdet eller annan utbildning och erfarenhet.

 


Läs om fler yrken