Transportekonom

Arbetsuppgifter

En transportekonom tar fram och tillämpar olika metoder för att kunna utveckla järnvägen. Han/hon leder projekt för att utveckla metoder för samhällsekonomiska kalkyler, deltar i utredningar och analyserar samhällsekonomiska studier och utredningar som rör marginalkostnader och banavgifter. Transportekonomen tar också fram underlag för uppföljning av långsiktig infrastrukturplanering.

Arbetstid

Kontorstid

Utbildning

Högskoleutbildning inom nationalekonomi eller samhällsplanering.


Läs om fler yrken