Stråkingenjör

Arbetsuppgifter

En stråkingenjör ska fånga upp och utreda behov av förbättringar/förändringar av befintlig järnvägsanläggning inom det geografiska område som han/hon ansvarar för. Utifrån de framkomna behoven ger stråkingenjören uppdrag och riktlinjer för olika underhållsåtgärder som han/hon sedan följer upp så att statusen i järnvägsanläggningen når uppsatta mål. Det är en viktig roll i kontakten mot allmänhet, kommuner samt andra myndigheter.

Utbildning

Teknisk högskoleutbildning, gärna med järnvägsteknisk inriktning.


Läs om fler yrken