Spåringenjör

Spåringenjör

Arbetsuppgifter

En spåringenjör tar fram spårrelaterade utredningar så som att ta fram teknisk standard för höghastighetsbanor. Han/hon utarbetar riktlinjer och normer, deltar i kapacitetsutredningar samt initierar och stöttar forskningsprojekt. Spåringenjören är rådgivande och stöttande mot investeringsverksamheter och medverkar i olika projekt vid utrednings-, projekterings och genomförandefasen.

Utbildning

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och maskinteknik.


Läs om fler yrken