Samhällsplanerare

Samhällsplanerare/utredare

Arbetsuppgifter

Samhällsplanerare/utredare medverkar på ett aktivt sätt i den långsiktiga planering och utveckling av järnvägen. Han/hon leder och genomför utredningar som omfattar framtida resande och transporter. Samhällsplaneraren/utredaren svarar på remissyttrande gällande planärenden för översiktsplaner, detaljplaner och bygglov samt har löpande externa kontakter med till exempel kommuner och landsting.

Utbildning

Civil- eller högskoleingenjör inom väg- och vattenbyggnad, lantmäteri, arkitektur eller högskoleutbildning inom samhällsplanering eller fysisk planering.


Läs om fler yrken