Säkerhetsingenjör

Säkerhetshandläggare

Arbetsuppgifter

En säkerhetshandläggare arbetare med utredning vid olyckor och tillbud. Han/hon analyserar och rapporterar i avvikelsehanteringssytem och följer upp och ger löpande stöd och är rådgivande inom säkerhetsområdet. Säkerhetshanläggaren kan också projektleda vid framtagning av säkerhetsföreskrifter och medverka vid riskanalyser.

Utbildning

Gymnasieutbildning

 


Läs om fler yrken