Produktionstekniker

Arbetsuppgifter

En produktionstekniker leder och driver produktionstekniska uppdrag självständigt i samförstånd med kund, exempelvis acceptanstester, TAK-mätningar eller frekvensstudier som skall kunna vägleda en kund till ett visst beslut. Dessutom jobbar han/hon med att effektivisera och standardisera processer och arbetssätt enligt Lean Production och 5S samt att utveckla, analysera och utvärdera olika handlingsalternativ.

Utbildning

För att arbeta som produktionstekniker behöver du formell utbildning på högskolenivå eller motsvarande.


Läs om fler yrken