Miljösamordnare

Miljösamordnare

Arbetsuppgifter

Miljösamordnaren leder och utvecklar miljöarbetet på företaget. Han/hon stöttar och ger råd i projekt vid planeringen, projekteringen och vid byggandet av järnväg. Miljösamordnaren deltar i samordningen av miljöarbetet mellan de olika uppdragen och entreprenörerna samt medverkar vid upphandling och uppföljning. En annan del av arbetet är att återrapportera miljöprestanda och driva olika typer av frågor inom miljöområdet. Miljösamordnaren medverkar vid olika utbildningar och har löpande kontakter med till exempel miljöförvaltningen och andra myndigheter.

Utbildning

Civil- eller högskoleingenjör med inriktning mot miljö.


Läs om fler yrken