Lantmätare/Fastighetshandläggare

Arbetsuppgifter

Lantmätare/fastighetshandläggare handlägger markåtkomst- och fastighetsärenden, ger råd vid fastighetsrättsliga frågor i samband med ny- och ombyggnad av järnvägen samt medverkar vid framtagning av järnvägsplaner. Han/hon har löpande kontakter med externa aktörer till exempel andra myndigheter och kommuner samt vara representant i fastighetsdomstolen och är representant som fastighetsägare för markområdet utanför spårmiljön. Lantmätaren/fastighetshandläggaren upprättar avtal rörande arrenden, upplåtelser och försäljning samt förhandlar i samband med stängning av farliga plankorsningar.

Utbildning

Civilingenjör inom lantmäteri, väg- och vattenbyggnad eller juristexamen med fastighetsrättslig inriktning.


Läs om fler yrken