Konsult

Konsult

Arbetsuppgifter

Konsulten kan vara projektör inom olika tekniker till exempel signalsystem av olika slag, spår och växlar, mark (banunderbyggnad), kanalisation, elkraft, elkontaktledning, fjärrstyrning och tele. Han/hon kan arbeta med signalsäkerhetsgranskning, assessor och tillståndsbedömningar, som utredare inom i princip samma områden som en projektör samt som brand- och riskingenjörer. En konsult kannischa sig inom järnväg respektive spårväg, inom de olika processerna och/eller delarna inom processen. Han/hon kan också arbeta som besiktningsman inom alla tekniker och datasamordnare.

Utbildning

Minst högskoleexamen med inriktning på teknik


Läs om fler yrken