GIS-ingenjör

GIS-ingenjör

Arbetsuppgifter

En GIS-ingenjör förvaltar, utvecklar och underhåller GIS-miljö. Han/hon hanterar och bearbetar geografisk data samt är expertstöd vid utformning av kartor. I GIS-ingenjörens roll ingår att bevaka teknikutvecklingen inom GIS-området, samordna och inventera verksamhetens behov av geografisk information samt upprätta kravspecifikationer inför upphandlingar.

Utbildning

Civil- eller högskoleingenjör inom GIS/GIT


Läs om fler yrken