Eldriftsledare

Arbetsuppgifter

En eldriftsledare skapar förutsättningar för att klara drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar. Han/hon övervakar och styr järnvägens elläggningar, driftleder järnvägsanläggningen samt på ett säkert och energieffektivt sätt hantera fel och avvikelser i kraftförsörjningsnätet. Eldriftsledaren ska vidta åtgärder för så snabb, säker och kostnadseffektiv återgång till normalläge i kraftförsörjningsanläggningen vid driftstörningar. Han/hon tar emot larm vid olyckor, leder och prioriterar felavhjälpningsinsatser vid olyckor och större störningar.

Utbildning

Gymnasieutbildning inom elteknik, gärna starkström.


Läs om fler yrken