Byggledare

Byggledare

Arbetsuppgifter

En byggledare följer upp så att entreprenader genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar regelbundet entreprenadernas ekonomi och status. Byggledaren svarar också för entreprenörers egenkontroll inom kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö genomförs efter överenskomna planer. Han/hon driver själv mindre projektentreprenader.

Byggledaren är ett stöd till banförvaltaren och står för sakkunskapen i att leda och följa upp kontrakterade underhålls- och entreprenadarbeten. Han/hon ska inom ramen för underhållskontrakten verka för bästa möjliga förutsättningar för befintlig tågtrafik.

Arbetstid

Kontorstid

Utbildning

Teknisk högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet


Läs om fler yrken