Broingenjör

Arbetstid

En broingenjör tar fram riktlinjer och agerar kravställare vid investerings- och underhållsåtgärder, kvalitetssäkra tekniska handlingar och har hand om dagliga driftsfrågor. Han/hon utvärderar besiktningsutlåtanden och bärighetsberäkningar, medverkar vid utredningar och tillståndsbedömningar. Broingenjören är också rådgivande inom sitt område, gör behovsanalyser i företagets anläggningar och projektleder brobyggen.

Utbildning

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad med inriktning mot konstruktions- och anläggningsteknik.


Läs om fler yrken