Bergtekniker

Arbetsuppgifter

Bergteknikern tar fram och uppdaterar normer och regler för dimensionering och utförande. Han/hon utvecklar system och rutiner för förvaltning och utför tillståndbedömningar och gör prioriteringar av underhållsinsatser. Bergteknikern deltar i interna och externa projekt inom teknikområdet samt stöttar vid övergripande säkerhetsfrågor. I arbetet ingår att arbeta mycket brett och ta fram objektiva förslag till förstärkningsarbete.

Utbildning

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad


Läs om fler yrken