Geotekniker

Arbetsuppgifter

En geotekniker gör tillståndsbedömningar och genomför behovsanalyser i företagets anläggningar. Han/hon är rådgivande mot investering, drift- och underhållsverksamheter, ger teknisk rådgivning och kvalitetssäkrar tekniska handlingar. Geoteknikern tar också fram riktlinjer och krav på investerings- och underhållsåtgärder.

Utbildning

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad med inriktning mot geoteknik.


Läs om fler yrken