Elingenjör

Elingenjör

Arbetsuppgifter

Elingenjören medverkar vid utredningar, tillståndsbedömningar och behovsanalyser i företagets anläggningar. Han/hon ger riktlinjer och ställer krav på investerings- och underhållsåtgärder samt kvalitetssäkrar tekniska handlingar. En elingenjör kan också vara uppdragsledare och teknisksamordnare, vara tekniskt kvalificerat stöd samt vara rådgivande både vid underhåll av befintlig järnväg och vid nybyggnation av järnväg.

Utbildning

Civil- eller högskoleingenjör inom elkraft


Läs om fler yrken