Ingenjörsyrken

Järnvägen erbjuder många tekniska utmaningar. Ingenjören tar bland annat fram riktlinjer, gör utredningar och medverkar vid tekniska utvecklingsprojekt.

Ingenjörsrollen är till stor del rådgivande och har en mycket viktig funktion i att kvalitetssäkra de underhålls- och investeringsåtgärder som genomförs på järnvägen.

Här kan du läsa om de vanligaste ingenjörsyrkena:

Banförvaltare»
Bergtekniker»
Broingenjör»
Byggledare»
Eldriftsledare»
Elingenjör»
Geotekniker»
GIS-ingenjör»
Konstruktör»
Konsult»
Lantmätare/Fastighetshandläggare»
Miljösamordnare»
Produktionstekniker»
Samhällsplanerare/utredare»
Signalingenjör»
Spåringenjör»
Stråkingenjör»
Säkerhetshandläggare»
Transportekonom»
Underhållsingenjör»