Upphandlare

Upphandlare

Arbetsuppgifter

Upphandlaren planerar och genomföra upphandlingar av entreprenad, konsulttjänster och varor. Han/hon är ett stöd för uppdragsgivaren i upphandlingsfrågor, upprätta och sammanställa förfrågningsunderlag. En upphandlare deltar i anbudsvärdering samt leda förhandlingar med anbudsgivaren. Han/hon utformar avtal och kontrakt samt följa upp dessa. Upphandlaren medverkar vid kontraktsgenomgångar och för aktivt en dialog med leverantörsmarknaden samt föreslår, driver och deltar i projekt för utveckling och kostnadseffektivitet.

Utbildning

Högskoleexamen med inriktning på teknik, ekonomi eller juridik


Läs om fler yrken