Trafikplanerare

Trafikplanerare

Arbetsuppgifter

En trafikplanerare sammanställer järnvägsföretagens önskemål om tåglägen, det vill säga önskemål om avgång, uppehåll och önskad ankomsttid samt information om bland annat vikt, hastighet och loktyper som lämnas in av företagen. Utifrån de inkomna önskemålen använder trafikplanerare ett datasystem för att skapa en tågplan. Tågplanen är ettårig och gäller december till december. Tågplaneraren skickar ut förslaget till tågplan på remiss och sammanställer sedan synpunkter. Han/hon kan också vara kontaktperson mot järnvägsföretagen för att kontinuerligt justera innevarande tågplan på grund av till exemel konjunktursvängningar eller akuta reparationer i spår.

Utbildning

Lägst gymnasienivå


Läs om fler yrken