Trafikledare

Trafikledare

Tågtrafikledarna finns i huvudsak på de olika trafikledningscentralerna i Sverige för att leda den dagliga trafiken och hantera störningar tillsammans med driftsledning och järnvägsföretagen. Arbetet liknar det arbete som utförs i flygledartornen på flygplatserna. Målet för en trafikledare är att på ett säkert sätt leda tågtrafiken så att så många tåg som möjligt är punktliga, och att utrymme samtidigt finns för att järnvägsentreprenörernas personal ska få tid att arbeta med underhållet av järnvägen.

Arbetsuppgifter

Med datoriserade övervaknings och manöversystem leder tågledaren tågtrafik för flera stationer via ställverk, växlar och ljussignaler i spåret. Han/hon ansvarar för att tidtabellen och tågordningen hålls och beslutar vilka åtgärder som ska vidtas vid avvikelser. Han/hon rapporterar också avvikelser som uppstår. Tågplaneraren ansvarar för att säkerheten upprätthålls i spåren för tåg, för arbetsmaskiner och för underhålls- och felavhjälpningspersonal.

Utbildning

Lägst gymnasienivå eller annan utbildning och erfarenhet


Läs om fler yrken