Personalspecialist

Personalspecialist

Arbetsuppgifter

Personalspecialisten är ett stöd vid rekrytering och rehabilitering. Han/hon tolkar lagar och avtal inom arbetsrätten, medverkar vid fackliga förhandlingar samt stödjer chefer inom områdena kompetensförsörjning, förändringsarbete och friskvård. En personalspecialist genomför, analyserar och presenterar också medarbetarundersökningar.

Utbildning

Akademisk examen med personalinriktning


Läs om fler yrken