Informatör

Arbetsuppgifter

Informatören projektleder verksövergripande kommunikationsuppdrag och är ett strategiskt stöd i olika informationsfrågor. Han/hon arbetar som stöd till ledningsgrupper i kommunikationsfrågor, tar fram kommunikationsplaner och ge råd kring kommunikationsarbetet. Informatören tar fortlöpande fram information till prioriterade målgrupper och göra kanalval samt tar fram informationsmaterial till planerade aktiviteter.

Utbildning

Högskolexamen inom media och/eller kommunikation


Läs om fler yrken