Ekonom

Arbetsuppgifter

Ekonomen bereder förslag till budgetunderlag, levererar finansiellt beslutsunderlag samt stödjer och samordnar verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Han/hon tar fram övergripande analysunderlag, ger förslag till finansieringsmöjligheter vid avvikelser samt är kontaktperson för övergripande planerings- och uppföljningsfrågor. En ekonom arbetar också med utvecklingen av system för kvantitativ och kvalitativ uppföljning.

Utbildning

Akademisk examen med ekonomisk inriktning


Läs om fler yrken