Gymnasieutbildningar

Brinellgymnasiet, Nässjö

Det finns två riksrekryterande järnvägsutbildningar: järnvägsteknik, el- och energiprogrammet och järnvägsbyggnad, bygg- och anläggningsprogrammet

Nässjö järnvägsutbildning

Hushagsgymnasiet, Borlänge

Bygg- och anläggningsprogrammet, järnvägsteknik (riksrekryterande)

Industritekniska gymnasiet, Stockholm

Industritekniskt program

Liljaskolan, Vännäs

Bygg- och anläggningsprogrammet

Norra Sorgenfri Gymansium, Malmö

Byggprogrammet, anläggning

Praktiska gymnasiet, flera orter

Bygg och anläggningsprogrammet, mark och anläggning

Spångbergsgymnasiet, Filipstad

Bygg- och anläggningsprogrammet, anläggning

St Eriks gymnasium, Stockholm

El- och energiprogrammet

Ängelholms Gymnasieskola – i samarbete med Trafikverksskolan

T4 Gymnasieingenjör