Utbildning

Utbildningar för dig som vill lite mer

Det finns många olika utbildningsvägar för järnvägens olika yrkesroller. Utbildning för att arbeta inom järnvägen finns i gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolor och universitet.

Järnvägsinriktning inom BA och EE-programmen finns på ett fåtal gymnasieskolor i landet. Några av dessa har status som riksrekryterande.

Inom ramen för yrkeshögskolan finns ett antal tekniska specialistutbildningar för järnvägsyrken.

Utbildningar med teknisk järnvägsinriktning finns också inom högskola och universitet. Här finns också en mängd inriktningar mot alla de övriga mer generella yrkesroller som krävs för att järnvägen ska fungera och för den forskning som krävs för att järnvägen ska kunna fortsätta utvecklas.

Krav på de som jobbar inom järnvägen

Att jobba i järnvägsbranschen är spännande men också krävande. Allt praktiskt arbete i spår ställer höga säkerhetskrav och krav på god hörsel och syn att man inte har några funktionsnedsättningar eller sjukdomar som kan påverka säkerheten.

Alla gör praktik när du går en järnvägsutbildning

I all järnvägsutbildning ingår praktikperioder. För att se mer information om din skolas praktik se respektive skola. Vi är många företag i branschen och det är hos oss du gör din praktik.

Vilka skolor har järnvägsutbildningar?

Vi samarbetar med gymnasier, högskolor/universitet och yrkeshögskolor där du kan fördjupa dig i de områden du är intresserad av.

Swedish Rail Skill Forum

Swedish Rail Skill Forum, SRSF, är en ideell organisation med utbildare, projektörer, fordons- och teknikutvecklare, arbetsgivare och forskare som arbetar för att den svenska järnvägen ska bibehålla och öka den kompetens som krävs för dagens och morgondagens järnväg i Sverige.

Christian, student

Christian, student

Christian läser till civilingenjör i industriell ekonomi. Han gör sitt examensarbete på Interfleet technology, ett konsultbolag. Han jobbar med det han tycker är kul, med förbättringar när det gäller att planera bättre för trafik och underhåll.
Läs mer om utbildningar»