Järnvägsspår

Miljöfrågor

Järnvägen är den miljövänligaste formen av transport som finns idag. Den mesta järnvägstrafiken, 90 procent, drivs av el vilket gör att det i stort sett inte finns några avgasutsläpp i samband med resor och transporter på järnväg.

Många järnvägsentreprenörer är ISO-certifierade och arbetar aktivt med att förbättra miljön också när järnvägen byggs. Det kan handla om att arbeta för att minska fossila bränslen för maskinser.

Länkar

Räkna ut din resas utsläpp med hjälp av SJ:s miljökalkyl

Trafikverket jämför trafikslag

Räkna ut energitillgången på dina godstransporter med EcoTransITs kalkylator