Kris- och säkerhetssamordnare (VO-S/T)

Till avdelning Vägsystem inom verksamhetsområde Underhåll söker vi en person som kan stödja avdelningen med kunskap om frågor som rör samhällssäkerhet och risk- och sårbarhetsrelaterat arbete med inriktning mot anläggningssäkerhet. Arbetsuppgifterna rör bl.a. frågor om skydd av anläggningar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, brandskydd och tillträdesskydd. Inom avdelningen kommer ni att vara två säkerhetssamordnare. Du arbetar även nära de nationella samordnare som ansvarar för de olika anläggningstyper som berörs, t.ex. tunnlar, broar och andra vägnära anläggningar. Du representerar avdelningen i olika nätverk och forum.
Syftet är att förebygga och hantera risker för - och konsekvenser av - uppsåtliga (antagonistiska) handlingar och andra händelser som kan leda till skada för personer eller tillgångar.
Du har en helhetssyn på uppgiften, vilket innebär att du har och kan förmedla, förståelse för hur vägsystemets funktionalitet påverkar andra samhällsviktiga verksamheter.

Exempel på andra arbetsuppgifter:
. Utforma och föreslå säkerhetskrav och -nivåer i anläggning (ny och befintlig) och säkerhetsklasser för befattningar och roller
. Samordna och följa upp efterlevnad av lag och säkerhetskrav
. Upprätta och samordna arbete med säkerhetsrelaterade handlingsplaner
. Stödja verksamheten i införande, tillämpning, utveckling samt förvaltning av processer, arbetssätt och verktyg
. Stödja verksamheten med integrerad och systematisk riskhantering
. Stödja vid rapportering av avvikelser och oönskade händelser
. Handlägga remisser samt stödja verksamheten vid interna revisioner och egenkontroller

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning (180 hp) med relevant inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du ska ha flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete i en större organisation. Detta innebär att du har kunskap om samhällets krisberedskap, säkerhetsskyddslagen och erfarenhet av arbete med säkerhetsanalyser, säkerhetsklassning av befattningar samt säkerhetsskyddad upphandling (SUA).
Meriterande för tjänsten är utbildning i- eller erfarenhet av riskanalysmetodik kopplat till samhällssäkerhet, exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering.
Som person är du strukturerad, självgående och har god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och har förmåga att motivera och entusiasmera ledning och medarbetare. Du har förmågan att leda och slutföra uppdrag inom givna tidsramar.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Dina kunskaper inom MS Office-paketet är goda.

Du har B-körkort.

Intervjuer kommer att hållas i Solna.

Anders Larsson, Enhetschef Tel: 010-123 2384 Mobil: 070-563 5380 Epost: anders.larsson@trafikverket.se
Jonas Sjöholm, Saco Tel: 010-123 8380 Mobil: Epost: jonas.sjoholm@trafikverket.se
Stefan Kratz, ST Tel: 010-124 1783 Mobil: Epost: stefan.kratz@trafikverket.se
Urban Haglund, SEKO Tel: 010-124 1702 Mobil: Epost: urban.haglund@trafikverket.se

Sök jobbet