Spårsvetsning

Säkerheten är viktig i järnvägsbranschen

Järnvägsbranschen kräver hög säkerhet. Det handlar om personalens säkerhet tillsammans med tunga fordon och i förlängningen passagerares och trafikanters säkerhet.

Transportstyrelsen ansvarar för att ta fram föreskrifter för de yrken som är trafiksäkerhetsklassade. Dessa yrken är:

  • Leda och övervaka spårtrafik.
  • Köra fordon.
  • Utföra växling och rangering.
  • Utföra åtgärder enligt företagets trafiksäkerhetsinstruktioner.

Alla som ska börja eller utbildas till en trafiksäkerhetsklassad arbetsuppgift ska genomgå en hälsoundersökning. Den får tidigast göras sex månader före arbetets eller utbildningens början.

En arbetstagare som har en trafiksäkerhetsklassad arbetsuppgift kan inte ha sjukdomar som påverkar medvetandet, har nedsatt vakenhet eller medföra ett försämrat omdöme. Han/hon kan inte heller ha en sjukdom, handikapp eller funktionshinder som påverkar rörligheten så att det blir en risk för trafiksäkerheten.

Syn och hörsel ska vara så god att all trafiksäkerhetsinformation kan uppfattas. Det finns specifika mätvärden som arbetstagaren måste befinna sig inom, men både glasögon och linser samt hörapparat kan användas om funktionen då befinner sig inom dessa mätvärden.

Företagen ansvarar för att föreskrifterna följs.

Du kan läsa mer på Transportstyrelsens webb.

Arbetstagare i järnvägsbranschen måste också ha goda svenskkunskaper. Det är viktigt för att kunna tillgodogöra sig all säkerhetsinformation.