JärnvägsentreprenörernaLogga Järnvägsentreprenörerna

Järnvägsentreprenörerna tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Medlemmar i Järnvägsentreprenörerna är företag som arbetar med drift och underhåll, markarbeten och nybyggnation av järnvägen.