Maskin

Fakta om järnvägsbranschen

Sveriges järnvägsnät är drygt 16 500 spårkilometer. Trafikverket är den största förvaltaren och förvaltar drygt 14 100 spårkilometer. Den allra största delen, omkring 80 procent, är elektrifierad järnväg. I järnvägsnätet  ingår flera tusen kilometer järnväg och ett stort antal tunnlar, broar och vägkorsningar.

Till exempel finns det 3 806 km dubbel- och flerspår, 11 130 spårväxlar och högsta punkten på järnvägsnätet är Riksgränsen (601 m över havet). Lägsta punkten är Triangeln i Malmö (17 m under havet).

På ett tåg ryms lika många resenärer som på sex bussar eller nästan 140 bilar. Ett godståg klarar lika mycket last som 30 långtradare.

Läs mer om Trafikverkets banor och projekt som pågår >

Statistik

Under 2011 åkte passagerare och gods 145 miljoner tågkilometrar. Passagerartrafiken stod för mer än två tredjedelar av det.

67,9 miljoner ton gods transporterades via järnvägen 2011. Det är en minskning med en procent från 2010.

Passagerarna åkte tillsammans 197 miljoner tågresor, en ökning med fyra procent och den högsta siffran någonsin.

Det finns mer statistik om bantrafik, järnvägstransporter och bantrafikskador på trafa.se

Hur fungerar och styrs branschen

Den svenska järnvägsmarknaden är avreglerad sedan år 2000 både när det gäller trafik och underhåll av infrastrukturen. Det underhåll som tidigare skötts helt av staten blev nu konkurrensutsatt och medlemmarna i föreningen är övertygade om att detta har gett ett mer kostnadseffektivt underhåll med bibehållen kvalitet och säkerhet för järnvägens kunder.

Järnvägen är en växande bransch med många aktörer. Många aktörer är både nationella och internationella och alla jobbar tillsammans för att skapa en så framgångsrik järnväg som möjligt.

Länkar

Sveriges järnvägsnät